فیلم های بیش از ۱۵ ثانیه در استوری اینستاگرام بگذاریم؟

video insta 600x420 فیلم های بیش از 15 ثانیه در استوری اینستاگرام بگذاریم؟

چطور فیلم های بیش از 15 ثانیه در استوری اینستاگرام بگذاریم؟ یکی از سوالات مهم کاربران اینستاگرامی است. اگر از کاربران پروپاقرص شبکه اجتماعی اینستاگرام باشید، حتما با قابلیت استوری اینستاگرام بارها کارکرده‌اید و با اشتراک گذاری ویدئوهای روزانه خود لذت کافی برای دوستان و خودتان از اشتراک گذاری فیلمها به ارمغان آورده اید. اما حتما با دیدن محدودیت قرار دادن فیلم 15 ثانیه ای آن ضدحال خورده‌اید و از خود پرسیده‌اید چرا قابلیت پخش ویدئوهای طولانی تر از 15 ثانیه در استوری...

Add address