دریافت تیک آبی اینستاگرام

inestatik 600x225 دریافت تیک آبی اینستاگرام
  دریافت تیک آبی اینستاگرام  دریافت تیک آبی نشانه‌ای است که به عنوان مهر تایید اینستاگرام در اکانت‌های مختلف قرار می‌گیرد.اگر می‌خواهید تیک آبی اینستاگرام را به صفحه خود بیاورید، این مطلب را بخوانید.حتما تاکنون با آیکون تیک آبی در اکانت‌های اینستاگرام مواجه شده‌اید. اینستاگرام این علامت را برای اکانت‌های مورد تایید خودش در نظر گرفته تا کاربران به اشتباه، گرفتار صفحات فیک و تقلبی مرتبط با آن نشوند. در اکانت هنرمندان، شبکه‌های تلویزیونی،...

Add address