• ثبت نام شما در سایت به این معنی می باشد که شما تمام قوانین زیر را قبول کرده اید و خود را ملزم به اجرای این قوانین می دانید.
  • کاربران بایستی کلیه قوانین جمهوری اسلامی ایران و قوانین بین المللی را رعایت نمایند.
  • در صورت درخواست مراجع قانونی، اطلاعات مربوط به متخلفین در اختیار مراجع فوق قرار داده می شود.
  • هیچ مسئولیتی در قبال اطلاعات درست و یا نادرست کالاها و محصولات ندارد و این مسئولیت با فروشنده کالا در همان فروشگاه می باشد.
  • درج لینک به سایتهای مسدود شده از طرف مراجع قانونی و سایتهای غیراخلاقی و مبتذل مجاز نمی باشد.
  • جعل هویت اشخاص حقیقی و یا حقوقی اعم از شرکتها، نهادها و سازمانها و نسبت دادن غیرواقعی نمایندگی آنها مجاز نمی باشد.
  • آی تی دانلود در ارائه خدمت رایگان به افراد و سازمان ها مختار است.

Add address